1 - FAZOWE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

LP-1

czterokwadrantowy, przedpłatowy, 1-fazowy, wielostrefowy
licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z komunikacją Wi-Fi, rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs OPTO, klawiaturę  dotykową QWERTY oraz wyłącznik mocy

sLA

1-fazowy, 1-strefowy licznik energii elektrycznej czynnej do zabudowy na szynie TH-35, wyposażony w wyjście impulsowe

sLAB

1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej do zabudowy na szynie TH-35, z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub CLO lub M-Bus

LABM

1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub dedykowany interfejs optyczny do współpracy z GSM-1 lub GT-1

LABM wer. 4Q

czterokwadrantowy, 1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub dedykowany interfejs optyczny do współpracy z GSM-1 lub GT-1


3 - FAZOWE LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

EP-3

czterokwadrantowy, przedpłatowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z komunikacją Wi-Fi, rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs OPTO, klawiaturę dotykową QWERTY oraz wyłącznik mocy

sEAB

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej do zabudowy na szynie TH-35, z rejestracją  mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz RS485 lub CLO lub M-Bus

Uwaga: licznik opcjonalnie dostępny w wykonaniu z rejestracją profili mocy w cyklu 1 minutowym, a także w wykonaniu do układu Arona

EABM wer. 4Q

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny i RS485 lub CLO oraz dedykowany interfejs optyczny do współpracy z GSM-3 lub GT-3

EQABP wer. OBIS, 3 interfejsy

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny oraz 2 x RS485 lub RS485 + CLO

EQM

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej czynnej i biernej z rejestracją mocy maksymalnych oraz profili mocy w cyklach 1, 15, 30, 60 - minutowych, wyposażony w interfejs optyczny i RS485 lub CLO oraz opcjonalnie RS485 lub CLO lub RS232 w postaci wymiennego modułu komunikacyjnego


LICZNIKI DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

LAP

1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej

LAP-A1/485

1-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej

EQABP wer. standard, 2 interfejsy

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej

EQABP wer. OBIS, 3 interfejsy

czterokwadrantowy, 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernejsEA

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej do zabudowy na szynie TH-35

sEA-b

3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej do zabudowy na szynie TH-35

EQM

3-fazowy, wielostrefowy wielofunkcyjny licznik energii elektrycznej czynnej i biernej

EA4-M

3-fazowy wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej
Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).