CERTYFIKATY I ZATWIERDZENIA TYPU


CERTYFIKATY
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
Certyfikat oceny systemu jakości wg modułu D w zakresie produkcji liczników typu EABM, sLA, sEAB, LABM, sLAB, EQM, EQABP, LP-1 i EP-3
Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar dotycząca upoważnienia do legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,5; 1 i 2, wykonywanej przy ul. Staszica 8 w Częstochowie
Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar nr UPL16/2018 w sprawie utworzenia punktu legalizacyjnego liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
CERTYFIKAT AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO NR AP 116

DEKLARACJE ZGODNOŚCI ORAZ ZATWIERDZENIA TYPU
LICZNIKI
INNE URZĄDZENIA
LP-1 wer. MID - Deklaracja zgodności UE
LP-1 wer. MID - Certyfikat badania typu
Zegar sterujący RTS10 - Deklaracja zgodności CE
LABM wer. MID - Deklaracja zgodności CE
LABM wer. MID - Certyfikat badania typu
Antena GPS do zegara sterującego RTS10 - Deklaracja zgodności CE
LA4 - Deklaracja zgodności CE
LA4 - Zatwierdzenie typu
Antena DCF do zegara sterującego RTS10 - Deklaracja zgodności CE
LAP - Deklaracja zgodności CE
LAP-A1/485 - Deklaracja zgodności CE
LAP - Zatwierdzenie typu
GTm-sa - Deklaracja zgodności UE
GTm-sa - Potwierdzenie zgodności
EP-3 wer. MID - Deklaracja zgodności UE
EP-3 wer. MID - Certyfikat badania typu
GTqm - Deklaracja zgodności CE
sEAB wer. MID - Deklaracja zgodności UE
sEAB wer. MID - Certyfikat badania typu
Moduł komunikacyjny licznika EQM - CLO - Deklaracja zgodności CE
Moduł komunikacyjny licznika EQM - RS485 - Deklaracja zgodności CE
Moduł komunikacyjny licznika EQM - RS232 - Deklaracja zgodności CE
sLAB wer. MID - Deklaracja zgodności CE
sLAB wer. MID - Certyfikat badania typu
GSM-1 - Deklaracja zgodności CE
GSM-3 - Deklaracja zgodności CE
sLA wer. MID - Deklaracja zgodności CE
sLA wer. MID - Certyfikat badania typu
GT-1 - Deklaracja zgodności CE
GT-3 - Deklaracja zgodności CE
EABM wer. MID - Deklaracja zgodności CE
EABM wer. MID - Certyfikat badania typu
SKa-P1 - Deklaracja zgodności CE
EQABP wer. MID - Deklaracja zgodności CE
EQABP wer. MID - Certyfikat badania typu
RCON-3 - Deklaracja zgodności CE
FQABP - Deklaracja zgodności CE
FQABP - Zatwierdzenie typu
MKi - Deklaracja zgodności CE
EQM wer. MID - Deklaracja zgodności CE
EQM wer. MID - Certyfikat badania typu
RPQ-1 - Deklaracja zgodności UE

Uniwersalny konwerter interfejsów UKI - Deklaracja zgodności CE

Konwerter USB/RS232 - M-Bus - Deklaracja zgodności CE

Separator impulsów - Deklaracja zgodności CE

4-wyjściowy separator impulsów - Deklaracja zgodności UE

Głowica USB/OPTO - Deklaracja zgodności UE

Głowica RS232/OPTO - Deklaracja zgodności UE

Konwerter RS2CL - Deklaracja zgodności CE

Sieciowy koncentrator danych SKD - Deklaracja zgodności CE

KWMS-3 - Deklaracja zgodności CE

LMS-4 - Deklaracja zgodności CE

Przekaźnik zasilania rezerwowego PZR - Deklaracja zgodności CEZakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON