ZESTAWIENIE DOMYŚLNYCH PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH ZEUP POZYTON


LICZNIKI 1 - FAZOWE
LICZNIKI 3 - FAZOWE
LP-1 wer. MIDEP-3 wer. MID
LABM wer. MIDEABM wer. MID
LABM wer. MID, 4QEABM wer. MID, 4Q
LAPEAP/FAP
LAP-A1/485EQABP wer. MID, OBIS, 3 interfejsy
sLAB wer. MIDEQABP/FQABP wer. OBIS, 3 interfejsy

EQABP/FQABP wer. standard

EQM wer. MID

EQM

sEAB wer. MID

sEA

sEA-b
Programowanie dnia "6 stycznia" jako dnia świątecznego, wolnego od pracy w wyrobach produkcji ZEUP POZYTONZakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON