DZIAŁALNOŚĆ


 -  Produkcja liczników energii elektrycznej oraz urządzeń komunikacyjnych

  -  Projektowanie i realizacja systemów pomiarowych mocy i energii elektrycznej

  -  Realizacja systemów informatycznych oraz specjalistycznego oprogramowania komputerowego

  -  Doradztwo optymalizacji taryfowej

  -  Ocena zgodności liczników energii elektrycznej

  -  Naprawa, wzorcowanie i legalizacja liczników energii elektrycznej

  -  Badania laboratoryjne i ekspertyzy liczników energii elektrycznej

  -  Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC

  -  Montaż podzespołów elektronicznych w technologii SMT

  -  Organizacja branżowych szkoleń i kursów


Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON