HISTORIA


    Przykład POZYTONU pokazuje, że kluczem do sukcesu jest jakość.

    Idea częstochowskich inżynierów, aby zbudować i wdrożyć w energetyce własne rozliczeniowe urządzenia do zdalnego
pomiaru energii elektrycznej, doprowadziła do powstania w 1989 r. Zakładu Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON.

    Spółka od początku budowała solidne fundamenty biznesu na nowoczesności, rzetelności i profesjonalizmie oraz konsekwentnie
dbała o własną markę. Dlatego dzisiaj POZYTON to czołowy polski producent nowatorskich elektronicznych liczników energii
elektrycznej, spełniających rygorystyczne wymagania europejskich dyrektyw i norm, znajdujących zastosowanie w domach
mieszkalnych i przemyśle. Potwierdzają to certyfikaty niezależnych zagranicznych laboratoriów oraz polskich instytucji
metrologicznych.

    Warto podkreślić, że liczniki te powstają we własnych pracowniach projektowo-informatycznych. Ich skomplikowany proces
produkcyjny przebiega w przestronnych halach, wyposażonych w nowoczesne stanowiska badawcze, testowe, automaty SMD
(Surface Mounted Devices) oraz urządzenia najnowszej technologii lutowania bezołowiowego. Każdy pojedynczy egzemplarz
licznika jest skrupulatnie weryfikowany technicznie i metrologicznie na specjalistycznych stanowiskach kontrolnych,
podlegających zewnętrznemu nadzorowi państwowej administracji miar.

    Dowodem zaufania do najwyższego profesjonalizmu POZYTONU jest uzyskanie od Prezesa Głównego Urzędu Miar upoważnienia
do dokonywania jednostkowej legalizacji nowych i użytkowanych liczników energii elektrycznej, dopuszczających je do stosowania
w rozliczeniach elektroenergetycznych.

    Od 2006 r. - po wejściu w życie unijnej dyrektywy MID (Measuring Instruments Directive) - POZYTON przeprowadza procedury
oceny zgodności elektronicznych liczników energii elektrycznej.

    Z usług metrologicznych korzystają klienci zewnętrzni, zlecając POZYTONOWI  badania swoich liczników, zarówno w zakresie
ich oceny zgodności, legalizacji, jak również wzorcowania w najwyższych klasach dokładności. Badania te przeprowadza kolejne
laboratorium POZYTONU, które podlega akredytacji i nadzorowi innej ważnej instytucji państwowej tj. Polskiemu Centrum
Akredytacji.

    Dla zachowania najwyższej jakości wyrobów własnych, jak i producentów zewnętrznych, w POZYTONIE funkcjonuje też
specjalistyczne laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

    Wieloletnie doświadczenie w branży to wyjątkowy kapitał, dlatego właśnie POZYTONOWI zlecane są specjalistyczne ekspertyzy
liczników. Wiarygodność i rzetelność tych badań doceniają polskie sądy, energetyka zawodowa, a także indywidualni
i instytucjonalni klienci.

    POZYTON to także producent wielu innych urządzeń, stosowanych w układach pomiarowych, np. modemów i modułów
komunikacyjnych, przekaźników, listew montażowych. Ważną rolę w ofercie POZYTONU pełni także specjalistyczne
oprogramowanie ułatwiające gospodarowanie energią elektryczną, zarówno w rozbudowanych systemach przemysłowych
i logistycznych, jak i u przysłowiowego Kowalskiego w jego inteligentnym domu.

    POZYTON jest otwarty na wszelkie nowinki techniczne, bacznie obserwuje rozwój elektroniki i telekomunikacji, stoi na straży
metrologicznego obiektywizmu, a jednocześnie dzieli się swoją wiedzą organizując szkolenia i sympozja. Zachęca młodzież
i studentów do nauki i pracy prezentując proces produkcyjny, udostępniając szkołom i uczelniom do celów dydaktycznych
liczniki oraz oprogramowanie.
  
    Marka POZYTONU zobowiązuje, szacunek dla dorobku i europejska notyfikacja nie pozwalają na zwolnienie tempa,
a POZYTON dołączył do światowych liderów w tej branży.Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON