INNE URZĄDZENIA

Głowica USB/OPTO (RS232/OPTO)

złącze do komunikacji z licznikami

IPC-510

komputer przemysłowy

LMS-4/S

elektroniczny wskaźnik mocy maksymalnej

PUP

Przenośny Układ Pomiarowy

RCON-3

przekaźnik kontroli ciągłości obwodów napięciowych

RPQ-1

regulator mocy biernej

RTS10

programowalny zegar sterujący z funkcją zegara astronomicznego GPS/DCF

SKa-P1

skrzynka zaciskowa


URZĄDZENIA DOSTĘPNE DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH

PZR

przekaźnik zasilania rezerwowego

Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).