PRACA W ZEUP POZYTON


Od kandydatów do pracy w ZEUP "POZYTON" oczekujemy znajomości następujących zagadnień:

- projektowania i montażu układów elektronicznych, pomiarowych i teleinformatycznych
- zasad programowania i projektowania obiektowego oraz relacyjnych baz danych w środowisku Delphi
- marketingu i handlu w obszarze rynku pomiarów i rozliczania energii elektrycznej
- legalizacji i oceny zgodności przyrządów pomiarowych
- systemów zarządzania jakością, w tym dla laboratoriów wzorcujących


Dodatkowym atutem będzie:

- znajomość języków obcych
- uprawnienia elektroenergetyczne
- uprawnienia i doświadczenie metrologiczne

Kontakt:

w.korkus@pozyton.com.pl


Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON