PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH

PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW PROTOKOŁY TRANSMISJI DANYCH Z MODUŁÓW
 KOMUNIKACYJNYCH I INNYCH URZĄDZEŃ
LP-1 wer. MID (wer. firmware 02.04)
MKi-sm
LABM wer. MID (wer. firmware 01.01)
MKi2-sm
LABM wer. MID, 4Q (wer. firmware 01.03)
MKi3-sm
EABM wer. MID (wer. firmware od 01.01 do 03.01)
MKi4-sm
EABM wer. MID, 4Q (wer. firmware od 01.03 do 03.03)
RTS10
EAP, FAP oraz EQABP, FQABP wer. standard (wer. firmware 03.xx)
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
EP-3 (wer. firmware 01.01)
LAP
EQABP, FQABP wer. OBIS (wer. firmware EQABP od 04.06 do 04.09, FQABP 04.04)
EABM wer. MID
EQABP wer. MID (wer. firmware od 05.01 do 06.01)
Specyfikacja interfejsów komunikacyjnych
EQM (wer. firmware od 02.13 do 02.21)
CZASY ODCZYTU I ZDALNA SYNCHRONIZACJA
EQM wer. MID (wer. firmware od 03.01 do 03.03)
Czasy odczytu wybranych liczników energii elektrycznej produkcji ZEUP POZYTON
LAP (wer. firmware 05.03)
Zdalna synchronizacja
sLAB wer. MID (wer. firmware od 01.01 do 02.01)

sLAB wer. MID (M-Bus) (wer. firmware 02.01)

sEA (wer. firmware od 01.15 do 01.17)

sEA-b (wer. firmware od 02.01 do 05.04)

sEA-b (Modbus-RTU) (wer. firmware od 05.01 do 05.04) (wer. firmware od 04.05 do 04.08)

sEA-b (wykonanie specjalne - profil mocy 1-minutowy)
sEAB wer. MID (wer. firmware od 02.05 do 03.04)
sEAB wer. MID (wer. firmware od 02.09 do 02.12) produkowane od 11 maja 2017 
sEAB wer. MID (Modbus-RTU) (wer. firmware od 05.01 do 05.04)

sEAB wer. MID (M-Bus) (wer. firmware od 03.01 do 03.04)

sEAB wer. MID (wykonanie specjalne - profil mocy 1-minutowy) (wer. firmware od 04.05 do 04.08)


Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON