URZĄDZENIA WYCOFANE Z PRODUKCJI
LICZNIKI 1 - FAZOWE
LA4 - 1-fazowy wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej
LA4-M - 1-fazowy wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej
EA4 - 3-fazowy wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej
LICZNIKI 3 - FAZOWE
EAP - 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej
FAP - 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej
EABM -  3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej
FQABP (ver. standard, 2 interfejsy) - 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej
FQABP (ver. OBIS, 3 interfejsy) - 3-fazowy, wielostrefowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej
INNE URZĄDZENIA
UKN - Układ Kontroli Napięć z wykorzystaniem modułów komunikacji MKi
MKi-m - moduł komunikacyjny
MKi-sm - moduł komunikacji internetowej
MKi2-sm - moduł komunikacji internetowej
MKi4-sm - moduł komunikacji internetowej
RS2CL - konwerter pętli prądowej
1442MF/DIN - modem telefoniczny z interfejsem pętli prądowej CLO
2842MF/DIN - modem telefoniczny
KWMS-3LAN - sumator sieci liczników elektronicznych
KDL-4 - Koncentrator Danych Licznikowych
AUP - Antykradzieżowy Układ Pomiarowy
PCD-3 (PSION Workabout MX) - przenośny czytnik danych
UPK - uniwersalna przystawka komunikacyjna do licznika LZQM
PLI - przystawka licznika impulsowego
KWMS-3B - sumator mocy i energii elektrycznej
SEPARATOR IMPULSÓW - retransmisja impulsów pomiarowych (wersja na szynę TH-35)

Ceny wyrobów do uzyskania w Biurze Obsługi Klienta lub Dziale Marketingu (numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej w zakładce Kontakt).