WYDARZENIA


27 września 2016 r.
sEAB w Czechach.20 września 2016 r. Warszawa.
Udział Pozytonu w inauguracyjnym spotkaniu Konsultacyjnych Zespołów Metrologicznych w Głównym Urzędzie Miar.


19 listopada 2015 r.
Pozyton na „Pikniku AMI” w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.


7-9 września 2015 r.
Pozyton na XVII Sympozjum Naukowo - Technicznym ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2015.6 sierpnia 2015 r.
Kolejna aplikacja małogabarytowych liczników sLA, montowanych na szynie TH 35 – rozdzielnica zasilająca wraz z licznikami systemu opomiarowania pola kempingowego na terenie lotniska Aeroklubu Częstochowskiego.
28 lipca 2015 r.
Aktualizacja systemu monitorowania zużycia oraz produkcji energii elektrycznej SKADEN, bazującego na licznikach EQM oraz sEA na terenie zakładów IP KWIDZYN.
10 lipca 2015 r.
Na podstawie decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 30.06.2015 r. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych Pozyton Sp. z o.o. uzyskał przedłużenie okresu ważności upoważnień do legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego klasy dokładności 0,2; 0,5; 1 i 2 na kolejne 36 miesięcy, do dnia 13 lipca 2018 r. Decyzja nr ZU4/2015 i ZU3/2015.


20 kwietnia 2015 r.
Na podstawie Decyzji Prezesa Głównego Urzędu Miar nr UPL/17/2015 w ZEUP POZYTON utworzono punkt legalizacyjny liczników energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego.


1 grudnia 2014 r.
Giełda Promocji Absolwentów na 65-lecie Politechniki Częstochowskiej.

17 czerwca 2014 r.
ZEUP POZYTON gościło delegację uczestników międzynarodowego projektu TEMPUS OFLPEL LOGISTYKA, reprezentujących uczelnie z Francji, Belgii, Hiszpanii, Maroka oraz Polski.

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON