WZORCOWANIE LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ CZYNNEJ I BIERNEJ


Podstawa prawna świadczenia usług:
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Wzorcującego Nr AP 116 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dn. 06. 04. 2016 r.

Zakres akredytacji
Kontakt:

Biuro Obsługi Klienta
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 22, 23, 32
fax:(34) 324-13-50, 361-38-35
e-mail: bok@pozyton.com.pl

Laboratorium Pomiarowo-Badawcze
tel.:(34) 366-44-95, 361-38-32 wew. 64, 66
e-mail: laboratorium@pozyton.com.pl

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland
Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35
e-mail: pozyton@pozyton.com.pl
www.pozyton.com.pl
© Copyright ZEUP POZYTON