ZESTAWIENIE DOMYŚLNYCH PARAMETRÓW TARYFIKACJI I PARAMETRÓW FUNKCJONALNYCH
PROGRAMOWANYCH W LICZNIKACH ZEUP POZYTON