KONTAKT

Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o.
ul. Staszica 8, 42-202 Częstochowa, Poland

Tel.: +48 34 366 44 95; +48 34 361 38 32
Fax: +48 34 324 13 50; +48 34 361 38 35

e-mail: pozyton@pozyton.com.pl

www.pozyton.com.pl

NIP: 573 030 18 57
REGON: 001376807
BDO: 000034953

Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr rejestru KRS: 0000120195

Kapitał założycielski: 72 000 PLN

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu: Wiesława Korkus
Członkowie Zarządu: Michał Jagusiak, Marek Krakowian

Numer konta bankowego:
ING BANK ŚLĄSKI S.A. 62 1050 1142 1000 0005 0163 9538

Centrala:
tel.:34 366 44 95, 34 361 38 32, fax: 34 324 13 50
Prezes Zarządu:
tel.:[centrala] + wew. 29
Dyrektor Techniczny:
tel.:[centrala] + wew. 51, kom.: 602 674 236
Dyrektor d/s Handlowych i Marketingu:
tel.: [centrala] + wew. 21, kom.: 601 954 450

Pełnomocnik d/s Jakości:
tel.: [centrala] + wew. 35
Biuro Obsługi Klienta:

tel.: [centrala] + wew. 32 lub 22 lub 23 lub 16,
fax: 34 361 38 35, kom.: 535 791 296
Sekretariat:
tel.: [centrala] + wew. 26 lub 36, fax: 34 324 13 50
Dział Finansowo - Księgowy:
tel.: [centrala] + wew. 40 lub 41 lub 42

Laboratorium Legalizacji:
tel.: [centrala] + wew. 49 lub 50
Laboratorium Pomiarowo - Badawcze:
tel.: [centrala] + wew. 64 lub 66

Laboratorium Badań Technicznych i EMC:
tel.: [centrala] + wew. 65 lub 55 lub 68

Dział Obsługi Wdrożeń i Serwisu:

tel.: [centrala] + wew. 20 lub 30 lub 72,
kom.: 607 278 232 lub 601 740 621

Dział Marketingu:

tel.: [centrala] + wew. 27 lub 31 lub 37,
kom.: 601 954 450 lub 601 456 528
Dział Produkcji:

tel.: [centrala] + wew. 57 lub 77,
kom.: 601 161 820
Dział Konstrukcyjno - Rozwojowy:
tel.: [centrala] + wew. 44

Dział Informatyki i Oprogramowania:
tel.: [centrala] + wew. 47

Dział Logistyki:

tel.: [centrala] + wew. 24 lub 74,
kom.: 603 792 822 lub 604 992 834
Inspektor Ochrony Danych:
tel.: [centrala] + wew. 35,

Webmaster:
tel.: [centrala] + wew. 63, kom.: 668 414 954